کراپ ايد

کراپ اید

کراپ اید برنده جایزه فنی برتر در نمایشگاه بین المللی Four Oaks از طرف هفته نامه باغبانی شده و همچنین کراپ اید نامزد دریافت جایزه بهترین و جدیدترین تولید کننده کالا در نمایشگاه Southern Grower شده است. همچنین این شرکت ( کراپ اید ) برنده جایزه سال محصول معتبر فنی در بخش کشاورزی در سال 2007 شده و کراپ اید برنده جایزه موفق ترین تجارت جدید سال 2007 از دانشگاه BEDFORDSHIRE LUTON انگلستان در ششم ژانویه 2007 شد پس از 6 ماه از شروع توزیع محصولات این شرکت ( کراپ اید ) در سراسر انگلیس ، این محصول ( کراپ اید ) فراتر از مرزها رفت و در نمایشگاه باغبانی آمستردام در سال 2006 ، شرکت کراپ اید شروع به صادر کردن این کالا به کشورهای اروپایی و سایر نقاط جهان کرد.

هدف از تولید این محصول ( کراپ اید ) ، کاهش مصرف انرژی و کاهش انتشار گاز Co2 در گلخانه ها بوده و همچنین ( کراپ اید ) به منظور کمک به محیط زیست و جلوگیری از خسارات سنگین به کشاورزان به دلیل سرما، یخ زدگی و گرمازدگی و سایر تنشها می باشد .

راههای متعددی برای حفاظت محصولات از سرما ، یخ زدگی و گرما وجود دارد اما با این وجود هیچ یک از آنها با محصول ویژه ما که توانسته کرسی کشاورزی را در سراسر دنیا متحول کند قابل رقابت نمی باشد .

کراپ اید از بیش از 60 نوع ماده شامل ، عناصر میکرو و ماکرو به طور کامل ، اسیدهای آمینه و 3 نوع باکتری تیوباسیلوس که به صورت طبیعی موجودند تشکیل شده است این باکتریها عبارتند از :

thiobacillus Thiooxidans
Thiobacillus Thiopars
Thiobacillus Feirooxidans

همچنین کراپ اید، حاوی Pyruvic acid، Oxaloacetic acid و rusticyanim است که در طول فرآیند تولید از باکتری ها ساخته می شوند. باکتری Thiobacillus Subspecies در کراپ اید تولید rusticyanim می کند، rusticyanim که خیلی سریع توسط گیاه جذب می شود، این توانایی را به گیاه می دهد که تولید پروتئین ضد یخ طبیعی کند. انها همچنین ( کراپ اید ) کمک به جذب بهتر و بیشتر مواد معدنی در گیاه می کنند .

مقاوم سازي گياه به سرما زدگي و يخبندان، مقاوم سازي گياه به گرمازدگي، افزايش کميت و کيفيت توليد ،مقاوم سازي گياه به برخي آفات و بيماري ها ،ضدعفوني کردن خاک و از بين بردن بذر علف هاي هرز از جمله فوايد استفاده از کراپ ايد ميباشد.

کراپ ایدمقاوم ساز طبيعي گياه (کراپ ايد) معجزه اي براي پيشگيري از آسيب ها و خسارت ناشي از گرما، سرما و يخبندان مي باشد فرمول ويژه کراپ ايد شامل 60 نوع ماده غذايي- اسيد هاي آمينه –پروتيين هاي ضديخ و باکتري هاي خاص مي باشد که علاوه بر مقاوم سازي گياه نسبت به سرما و خشکسالي کودي بسيار قوي و مفيد براي کليه گياهان است که آثار استغاده از آن در طول فصل رشد و در زمان برداشت به راحتي قابل مشاهده است. مقاوم ساز طبيعي گياه مي تواند دماي انجماد را تا 7 الي 8 سانتي گراد بالا ببرد که ميزان اين درجه بسته به عوامل محيطي و مقاوت ذاتي گياه قابل تغيير است. هم چنين اين محصول ( کراپ اید ) عوامل بيماري زاي خاک را کاهش داده و در صورت استفاده کراپ اید در آب آبياري علاوه بر کاهش شوري خاک تمامي عامل بيماري زا را به طور کلي حذف مي کند توجه داشته باشيد اين محصول ( کراپ اید ) فقط براي پيشگيري از خطرسرما زدگي يا گرمازدگي است به عبارت ديگر در مورد گياهاني که قبلا” دچار خسارت سرما يا گرما شده اند عملکرد چنداني نخواهد داشت. براي استفاده از کراپ اید مي توان از روش محلول پاشي برگي و هم همراه با سيستم آبياري است در صورت استفاده از روش محلول پاشي برگي دستگاه سم پاش مورد نياز بايستي تا حد امکان ذرات محلول را ريز نموده تا قدرت جذب بالاتر رود در اين روش محلول مورد نظر را با غلظت 5 در 1000 آماده کرده و بر روي کليه اندام هاي گياه اسپري کنيد کراپ ايد را مي توان براي کليه گياهان اعم از درختان هميشه سبز ، درختان خزان کننده ، سبزي و صيفي، محصولات زراعي و گلخانه به کار برد

کراپ اید

کراپ اید
مقاوم ساز يا ضد يخ کراپ اید Cropaid می تواند انجماد گیاهان و درختان را تا 7 درجه سیلسیوس کاهش دهد .

استفاده از این ضد یخ کراپ اید به صورت اسپری مه پاش می باشد به طوریکه روی گیاه را کاملا” بپوشاند. بهتر است برای افزایش محصول و ارتقای کیفی آن، از این ضد یخ کراپ اید در زمان شکوفه دهی و هر 15 روز یکبار استفاده شود.

برای کلیه موارد استفاده باید کراپ اید در آب حل شود. برای گرفتن نتیجه بهتر، سعی کنید از آب بدون کلر استفاده کنید. چنانچه این امکان را نداشتید، پیش از آنکه NPA، را با آب تانکر مخلوط کنید صبر کنید تا میزان کلر آب در پایین ترین سطح خود قرار گیرد.

ضد یخ طبیعی کراپ اید روی درختان مختلف تاثیرات متفاوت دارد. این امر بستگی به درخت، ویژگیهای ژنتیکی درخت، محیط رشد گیاه، درجه حرارت، شرایط خاک و کودهای افزودنی به خاک دارد. تمام گیاهان نمی توانند پروتئین ضد یخ و آمینو اسید بسازند چنانچه گیاهی این توانایی را داشته باشد، کراپ اید هم می تواند همه یا اکثر پروتئین ها را بسازد .

با توجه به اینکه سطح PH این ضد یخ کراپ اید بین 1/2 – 9/1 می باشد که این PH اسیدی محسوب می شود، نباید با مواد شیمیایی یا سمومی که PH بالاتر از 7 دارند ترکیب شود. زیرا باعث بسته شدن دستگاه مه پاش و همچنین از بین رفتن تاثیرات کراپ اید می شود.

برای استفاده از مواد کراپ اید، بهتر است در هوای صاف محلول پاشی را انجام دهید. اگر بعد از استفاده کراپ اید، باران شدید بارید، اثر حفاظتی کراپ اید تا شش ساعت پس از بارندگی باقی می ماند . برای حصول اطمینان از نتیجه کراپ اید بهتر 2 روز پیش از سرما محلول پاشی را انجام دهید.

یکبار محلول پاشی کراپ اید حداقل 6 ساعت پیش از شروع سرما نتیجه مطلوبی خواهد داشت.
چنانچه گیاه دچار تنش سرمایی شده باشد، استفاده از کراپ اید تاثیری روی گیاه نخواهد داشت. توصیه می شود ار این مواد در حدود ساعت 10 صبح تا 4 بعد از ظهر استفاده شود و دمای 12 درجه سلسیوس برای گیاهان گلخانه ای و 9 درجه سلسیوس برای گیاهان غیر گلخانه ای توصیه می شود. چنانچه رعایت این شرایط مقدور نبود سعی شود در گرمترین ساعات روز محلول پاشی انجام شود .

پوشش 1 کیلوگرم از کراپ اید ، بستگی به عواملی چون 1) دستگاه پخش کننده مواد 2) اندازه گیاه 3) مساحت سطح گیاه 4) فاصله بین گیاهان دارد .

همانطور که گفته شد این مواد کراپ اید به طور موقت می توانند تا 15 روز از گیاه حمایت کند. اما گیاهان در این مدت قادر نیستند خارج از فرایند طبیعی خود رشد کنند.

کراپ اید در گلخانه ها، مقاومت گیاهان را در برابر سرما افزایش داده و کراپ اید می تواند خسارتهای ناشی از سرما زدگی را کاهش می دهد، سطح گرمایشی پائین تر می آید و در برخی موارد ممکن است نیازی به گرما نباشد.

مواد معدنی طبیعی کراپ اید به راحتی می تواند از طریق برگها، ساقه و ریشه گیاهان جذب شود. در مدت زمان کوتاهی، گیاهان شروع به انجام فعالیتهای متابولیکی سنگینی می کنند و میزان آمینو اسید، پروتئین، قند، چربی، ویتامین، مواد معدنی به خصوص پروتئین ضد یخ آنها افزایش خواهد یافت، میوه ها بزرگتر، سنگین تر و درخشانتر و خوشمزه تر می شوند و طبیعتاً محصول افزایش یافته و کیفیت محصول ارتقاء می یابد.

کراپ اید باعث افزایش توانایی فتوسنتز گیاهان شده، این امر باعث افزایش فشار اسمزی و میزان جذب مواد غذایی و آب در ریشه گیاهان می شود بنابراین گیاهان نسبت به گرما و خشکی هوای محیط رشدشان مقاوم تر می شوند، برگها ضخیم تر و شادابتر شده و این ویژگیها در نهایت سبب می شود که گیاهان نسبت به خسارتهای احتمالی مقاومتر شوند.

هنگامی که کراپ اید در خاک استفاده می شود سطح PH خاک پائین تر می رود، باکتری تیوباسیلوس SPP ، نیتروژن آزاد موجود در هوا را در خاک می گیرد

کراپ اید تاثیر بهتری روی گیاهان سالم دارد با این وجود، این مواد خسارتهای موجود در گیاهان را درمان نخواهد کرد.

کراپ اید

فروش کراپ ایدمزایای استفاده از کراپ ايد در برخی گیاهان:

– مقاومت گیاهان گلخانه ای مثل گوجه فرنگی، فلفل، بادمجان، توت فرنگی، موز و میخک صد پر در مقابل سرما و یخ زدگی می شود و پائین آوردن هزینه گرمایشی می شود .

– استفاده از کراپ اید سبب افزایش مقاومت مرکبات، زیتون و درختان تولید کننده خشکبار نسبت به سرما و یخ زدگی می شود، همچنین از تلخ مزه شدن محصولات زیتون جلوگیری می کند .

کراپ اید سبب افزایش مقاومت گیاهان و درختان تاک نسبت به سرمای دیررس بهاری می شود و خسارت مالی ناشی از سرما زدگی را کاهش می دهد .

– استفاده از کراپ اید سبب افزایش مقاومت گیاهانی می شود که در فصل بهار زودتر از موعد مقرر شکوفه می دهند مانند سیب، هلو، آلو، گیلاس، زردآلو که نسبت به سرما و یخ زدگی مقاومتر می شوند .

کراپ اید فصل رشد را طولانی تر کرده، فرصت برداشت را برای برای میوه ها شیرین و رسیده و سبزیجات مثل سیب زمینی، گوجه فرنگی، فلفل و لوبیا سبز طولانی و بیشتر می کند .

فروش کراپ اید

محصولات : 

CROP AID ضد یخ طبیعی کراپ اید انگلستان قوطی 1 لیتری